Todorče Atanasov v dialogu z Miho Malešem

Redni program projekta Prostor, telo in medij v prehajanju (Zavod za kulturo Žalec) bo v novembru zabeležila prva razstava Dialog med čustveno globino in likovno prvino ženskega telesa med deli Todorčeta Atanasova (slike) in Mihe Maleša (slike in monotipije).

“Preizkušanje lastnega stanja duha in neizbrisljivega v življenju – lepote, ljubezni in erotičnih namigov ter iskanje vsega smiselnega v človeških odnosih, so kode, ki jih prebiramo v ustvarjalnosti enega najpomembnejših slovenskih likovnih umetnikov starejše generacije, Mihe Maleša (1903-1987). Njegova izbrana dela z izrazitim liričnim pridihom, nastala v tridesetih in kasnejša iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, bodo vstopila v dialog z novejšimi slikarskimi deli Todorče Atanasova (1953), ki v figuri in ženskemu telesu odkriva vsebinske, psihološke in likovne prvine. Kjer v ekspresivni barvni atmosferi, s katero izgrajuje ploskovne strukture in vanje v različnih položajih polaga golo telo in obraze, nastajajo najrazličnejši miselni, čustveni in domišljijski prebliski, zlivajoč se v zanimivo vizualno branje.”

Otvoritev razstave bo v četrtek, 5. novembra, ob 18. uri v Savinovem likovnem salonu, Žalec.
Vljudno vabljeni!

Vabilo Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec
Zloženka razstave v Savinovem likovnem salonu